30

31

Una terra

portada

al paladar

La cuina i els productes alimentaris varien 

d’un indret a un altre mentre varien el 

medi natural i els costums. Així, el terri-

tori lleidatà es defineix per una enorme 

varietat de productes que, combinada 

amb una qualitat reconeguda, genera 

un ventall de plats gairebé infinit. Al Pi-

rineu hi predominen les menges de caça 

i pesca, de ramaderia i de riu, de prats i 

boscos. Estofats, embotits, carns, sopes, 

bolets, formatges i mantegues. A les Terres 

de Lleida, el protagonisme és de la caça 

menor, els productes d’horta, fruita dolça 

i de pinyol i també les varietats del secà. 

Conills, cargols, carxofes, espinacs, peres, 

pomes, oli, vi. A cada paisatge, uns plats. 

Però tots amb un ingredient comú: portar 

la terra al paladar.

GASTRoNoMIA / PRoDUCTES

Oriol Clavera

CUINA

QUALITAT

PRoDUCTE

SALUT