18

19

Un 

paisatge

que 

es practica

ESPoRT / AvENTURA

Al Pirineu i les Terres de Lleida s’hi cor-

re, s’hi vola, s’hi esquia, s’hi rema, s’hi 

camina, s’hi escala, s’hi pedala. Un 

paisatge que es contempla, però que 

sobretot es trepitja i s’hi entra. Es toca, 

se sent. I, per fer-ho, les possibilitats 

són inacabables. De l’alta muntanya 

a la plana, cada racó té mil maneres 

de resseguir-lo, de descobrir-lo pam 

a pam. Amb esquís, amb canoa, amb 

parapent, amb bicicleta o únicament 

calçant-se les botes. És l’aire lliure, és 

l’absència de límits. I, a cada estació 

de l’any, oportunitats diferents, perquè 

tot canvia, colors, terreny i olors, per 

continuar essent el mateix: natura, cos 

i sentits.

Oriol Clavera

NEU

BTT

ESCALADA

RÀfTING

SENDERISME