4

5

Tots 

els paisatges,

tots 

els colors

NATURA / PAISATGE

Lleida és paisatge. És diversitat d’es-

cenaris naturals apta per satisfer tots 

els gustos, totes les intencions, totes 

les mirades. Des dels 3.143 metres 

d’altitud del pic més alt del país, al 

Pirineu, fins als 78 metres del poble 

més baix, a la comarca del Segrià; des 

de l’aridesa de l’extrem oest fins a la 

frondositat del centre de Catalunya, el 

territori és blanc de neu, verd de bosc 

i d’herba, marró de tronc i de terra, 

gris de roca, groc de sembrat, blau 

d’aigua i de cel. Muntanya, llacs, rius, 

congostos, plana i costers són l’hàbitat 

de milers d’espècies vegetals i animals. 

Tots els terrenys, tots els colors, totes 

les olors. Tot l’espectacle.

Oriol Clavera

MUNTANyA

RIUS

PLANA

fAUNA

fLoRA