24

25

Racons 

on tot 

comença 

de nou

RURAL /SERÈ

Aquí el temps no s’atura, sinó que va 

a un altre ritme. El ritme del camp, el 

ritme dels conreus, el ritme dels pobles. 

I, amb ells, les seves festes i tradicions. 

Aquí, el passat hi és present, l’herència 

hi és quotidiana i familiar; la mirada 

hi és llarga, com l’embranzida per en-

carar amb solidesa el futur. El fil de la 

història porta el llenguatge dels avis, 

aquell on tot comença. I comença de 

nou, a cada nou dia, com una roda, 

amb el progrés de cada nou gir, a les 

parades dels mercats, als solcs de l’ara-

da a la terra, a les campanes dels cam-

panars, a les boteres on s’amaguen 

els gats, als corrals i a les golfes, a les 

paraules i els refranys, a la pacièn-

cia i l’esforç, a la reflexió i el repòs. 

Identitat que es va cosint i construint a 

cada cantonada, gest a gest, enllaçant 

generacions que contrasten un passat 

amb un present dinàmic i actual. 

TRANQUIL·LITAT

CAMP

REfLExIó

PoPULAR

ANCESTRAL

Josep Ma Súria