20

21

Destinacions  

de Turisme  

Esportiu (DTE)

El Pirineu de Lleida compta amb 

tres destinacions de turisme es-

portiu, certificades per l’Agència 

Catalana de Turisme. Aquest segell 

reconeix els municipis que disposen 

d’infraestructures i serveis d’alta 

qualitat per a la pràctica de l’esport.

Piragüisme  

en aigües braves

La Seu d’Urgell

parcolimpic.cat 

Sort

kayaksort.cat

 

Activitats esportives  

d’alta muntanya

La Val d’Aran

visitvaldaran.com/ca/que- 

hacer/turismo-activo 

200

parapent

 · 

ala

 

delta

 · 

globus

 

aerostàtic

 · 

ultralleuger

RÀFTING · DESCENS DE BARRANCS 

CANOES DE RIU · CAIAC · BUS BOB · 

hIDROSPEED · PIRAGüISME 

LLANXES · MOTOS AqUÀTIqUES 

ESqUí NÀUTIC · ULTRATUBE · VELA

SURF A VELA · SUBAqUÀTIqUES

SENDERISME · ESPELEOLOGIA 

BICICLETA DE MUNTANyA  

SALTS DE BARRANCS · VEhICLE 4X4 

RUTES A CAVALL · SALTS DE PONT

EMPRESES  

D’ESPORTS  

D’AVENTURA

CAçA MAJOR  

CAçA MENOR.

PESCA DE RIU,  

LLACS DE MUNTANyA  

I EMBASSAMENTS.

caMps de golF

centres

PITCh&PUTT

BTT

7

6

Esports

AIRE

AIGUA

TERRA

Sentir l’aigua

Als rius i als embassaments, sobre-

tot al Pirineu, hi conviuen les aigües 

braves i les tranquil·les. Hi podem 

practicar el ràfting, rei dels esports 

d’aventura, però també descens de 

barrancs, canoes de riu, caiac, bus-

bob, hidrospeed,  piragüisme, etc. Si 

hi afegim motor, trobarem llanxes, 

motos aquàtiques, esquí nàutic i ul-

tratube. Si traiem el motor, embar-

cacions a vela, surf a vela i activitats 

subaquàtiques.

Sentir la terra

Una de les millors maneres per en-

dinsar-se de ple en el territori llei-

datà, fins al seu cor, és resseguint-ne 

tots els racons, les seves venes, que 

són els camins i corriols. El senderis-

me i la bicicleta de muntanya tenen 

cada vegada més adeptes, més mar-

xes i més circuits. L’espeleologia, els 

salts de barrancs, les rutes a cavall o 

els salts de pont són algunes de les 

maneres de descobrir paratges es-

pectaculars des de l’autenticitat del 

contacte directe.

Sentir l’aire

L’orografia de les comarques de Llei-

da permet que hi hagi diversos punts 

des d’on abandonar el contacte amb 

la terra i llançar-nos a contemplar el 

paisatge des de l’aire. Aquí s’hi acull 

campionats del món de parapent i d’ala 

delta i hi és habitual la pràctica del vol 

amb globus aerostàtic, sense motor, 

amb ultralleuger i amb helicòpter.

Mikel 

h

elsing

Francesc Tur

Aiguadicció - Rialp

Jordi V. Pou